19 de marzo: Festivo autonómico, San Xosé.

28 de marzo: Festivo local, Reconquista de Vigo.